Om oss

Grimsrud Anlegg AS sin visjon er å være den foretrukne samarbeidsparter på riving av stål og metall konstruksjoner og at dette skal foregå på en sikker, effektiv og lønnsom måte.

Selskapet eies og drives av daglig leder Ole Ronny Grimsrud. Dette gir korte beslutningsveier og at vi kan snu oss fort rundt om det dukker opp spennende oppdrag.

Riving av generatoranlegg, transformatorer, industrilokaler og maskiner, fjerning og riving av bruer, klipping av oljefylt kabel og andre stål og metall kontruksjoner er hovedoppgavene til selskapet. Med 3 krokbilsett tar vi også hånd om bortkjøring av alle fraksjoner som oppstår fra riveoppdraget.

Selskapet har skraphandler bevilgning og har med dette tillatelse til handel med brukte eller kasserte kjøretøy, samt auksjonsvirksomhet. 

HMS arbeid er står svært sentralt i den daglige driften og alle ansatte og innleide gjennomgår nådvendig kurs og opplæring som kreves for de typer oppdrag vi til enhver tid er engasjert i. 

 

Daglig leder Ole Ronny Grimsrud på befaring Odda Smelteverk. Ble sommer 2012 sprengt og lagt kontrollert ned. I bakgrunnen er et fredet bygg som overhode ikke måtte treffes under riving. Alt var vernet rundt kalkovnene og dette oppdraget ble utført uten anmerkninger.

 

 

Turbin Rånåfoss Kraftverk 2012

 

Demontering 205 tons transformator Smedstad stasjon 2009- løft av kjerne på 126 tonn ble fraktet med spesialbil til Drammen.