Våre tjenester

Vi utfører bl. a følgende oppdrag:

- Riving og demontering av transformatorer og generatoranlegg

- Riving av demontering av industri maskiner og utstyr

- Riving og demontering av papirmaskiner

- Riving og demontering av stål bruer

- Riving og demontering av andre stål og metall konstruksjoner

- Henting og transport av landbruksskrot, samt stål og metall avkapp fra industien

- Transport av stål og metaller

- Klipping og bortkjøring av kabler med og uten olje

- Vi tar på oss kompliserte rivejobber og har også sertifikat til å utføre kontrollerte sprengninger.

- Vi river også med kule der dette er fornuftig

Scandia bil med 74 m3 tippsemi henger

Case 35 tonns maskin med La Bounty 2000 R saks - har 2 slike sakser.

Case sorteringsmaskin i Arktiske strøk i Longyearbyen 2010